Serveis

Els nostres serveis son entre altres:

Acústica
ambiental

Acústica
arquitectònica

Acústica
industrial

EC-PCA
 • Mesuraments de soroll produïts per qualsevol tipus d’activitat o industria
 • Comprovació dels límits de soroll a complir segons les ordenances
 • Estudi del soroll produït per les instal·lacions en tot tipus d’activitats i en l’edificació
 • Estudi del soroll produït per les instal·lacions en l’edificació
 • Estudis d’impacte ambiental en tot tipus d’activitats
 • Mesuraments de l’aïllament acústic a soroll aeri i a màquina de impactes segons normes establertes en les ordenances.
 • Mesuraments de l’aïllament acústic segons compliment del CTE DB-HR (Codi tècnic de l’edificació)
 • Projectes d’aïllament acústic en tot tipus d’activitats
 • Estudi de l’aïllament acústic en la nova edificació
 • Adequació de l’aïllament acústic en la rehabilitació d’edificis
 • Control del temps de reverberació en activitats, escoles i, recintes polivalents
 • Estudi del impacte acústic d’activitats i/o industries amb els seu entorn
 • Mesuraments per determinar l’exposició sonora laboral del treballador
 • Estudis per al control del soroll en ambients laborals
 • Control del soroll en instal·lacions i/o maquinaria
 • Certificació o Comprovació de l’aïllament acústica a soroll aeri i a màquina de impactes entre recintes
 • Certificació o Comprovació de l’aïllament acústica a soroll aeri d’una façana
 • Certificar els nivells sonors produïts per les activitats
 • Comprovació del compliment dels límits de soroll establerts
 • Mesures de l’Impacte Acústic per a infraestructures de transport
 • Mesures de l’emissió del soroll de vehicles de motor i ciclomotors

Que no
et controli
el soroll

Contacta'ns

15 + 9 =

labcat@labcat.cat
Ctra. del Pont de Vilomara, 16 ·
Manresa · 626892549 ·