laboratori central d'acústica
Controlem el Soroll
en català
en español
in English
auf deutsch
Serveis
Clients
Formació
R+D+i
Normativa
Contacta'ns
Links d'interès
Reclamacions
Normativa

Normativa d'interès

Ordenances de soroll i vibracions de municipis catalans

El control del soroll i les vibracions és una competència dels ajuntaments, tot i què, la normativa municipal ha d'estar subjecta a la legislació bàsica catalana i estatal. Aquí, podeu trobar les Ordenances de soroll i vibracions de municipis catalans adaptades al Decret 176/2009. En la resta de municipis des del 18 de novembre de 2011 és d'aplicació directa la Llei 16/2002 i el Decret 176/2009.

Catalunya

Normativa de soroll ambiental aplicable a Catalunya.

Codi Tècnic de l'Edificació

Requisits de protecció contra el soroll i les vibracions en l'edificació.

Europa i Mapes de soroll

Enllaços a normativa i informació d'interès en l'àmbit europeu i, a Mapes de soroll de Catalunya i l'estat.


Ordenances de soroll i vibracions de municipis catalans

Municipis en els quals d'acord amb l'Ordenança de soroll i vibracions els mesuraments els ha de realitzar una EPCA

Els municipis d'Alella, Besalú, Castellfollit de la Roca, Figaró-Montmany, Llagostera, Malgrat de Mar, Martorelles, Matadepera, Mataró, Montgat, Palafrugell, Les Preses, Sallent, Sant Celoni, Sant Ferrial, Sant Pere de Ribes i La Secuita es troben pendents de l'aprovació definitiva de la seva Ordenança de soroll i vibracions adaptada al Decret 176/2009. Els municipis de Calonge i L'Albagés, tot i haver publicat les seves ordenances de soroll i vibracions després de la publicació del Decret 176/2009, no les tenen adaptades a aquest. En la resta de poblacions és d'aplicació directa el Decret 176/2009 d'acord amb l'apartat de preguntes més freqüents del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa.

Els mesuraments d'aïllaments acústics de façana a soroll aeri sempre els ha de realitzar una EPCA o entitat anàloga d'acord amb el punt 2.3 de l'annex 9 de la Llei 16/2002.

Catalunya

Legislació catalana de protecció contra la contaminació acústica

La legislació catalana de protecció contra la contaminació acústica es troba formada bàsicament per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n'adapten els annexos.

Les Ordenances municipals s'hauran d'adaptar als criteris del Decret 176/2009 en un termini de 2 anys, des de la seva entrada en vigor el 18 de novembre del 2009.

Model A d'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

El Model A d'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions és un model d'ordenança elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, a través del Grup de treball de Contaminació Atmosfèrica.

El model A està pensat per municipis de mida mitjana i gran.
Aquest model d'ordenança també es pot obtenir des del web de la Diputació de Barcelona.

Model B d'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

El Model B d'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions és un model d'ordenança elaborat per les mateixes entitats que el model A.

El model B està pensat per municipis de mida petita.

Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa

El Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa ( antigament Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica ), dependent de la Direcció General de Qualitat Ambiental, és l’encarregada de vetllar per la protecció contra la contaminació acústica, així com dur a terme la coordinació entre les diferents administracions intervinents en l'àmbit de la Catalunya autònoma.
 
Codi Tècnic de l'Edificació

DB-HR Protecció contra el soroll

Document bàsic DB-HR de Protecció contra el soroll del Codi tècnic de l'edificació (CTE). Estableix els requisits en els edificis per reduir el risc de molèsties causades pel soroll.

Per tal de satisfer aquests requisits, els edificis s'han de projectar, construir i mantenir de tal forma que els elements constructius que conformen els recintes de l'edificació tinguin unes característiques acústiques adequades per a reduir la transmissió del soroll aeri, del soroll impactes i del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de l'edifici.

DB-HR Protecció contra el soroll amb comentaris del Ministerio de Fomento

Document bàsic DB-HR de Protecció contra el soroll del Codi tècnic de l'edificació (CTE) amb comentaris del Ministerio de Fomento de juny de 2011.

Guia IETcc-CSIC d'aplicació del DB-HR de Protecció contra el soroll

Guia elaborada per l' Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja, adscrit al CSIC, que desenvolupa l'aplicació pràctica del Document bàsic de Protecció contra el soroll del Codi tècnic de l'edificació (DB-HR del CTE).

Europa i Mapes de soroll

Servei d'informació i observació del soroll a Europa

Observació del soroll en les principals aglomeracions europees.

Sistema d'informació sobre la contaminació acústica a Espanya

Mapes estratègics de soroll i Plans d'acció contra el soroll d'Espanya.

Mapes estratègics de soroll de certes carreteres a Espanya


Mapes estratègics de soroll de les carreteres amb un trànsit el 2003 de més de 6 milions de vehicles a l'any.

Mapes de soroll en aglomeracions a Catalunya

Mapes de soroll d'aglomeracions de Catalunya.

Mapa estratègic de soroll de Barcelona

Mapa estratègic de soroll de Barcelona

Mapes de soroll de la província de Barcelona

Mapes de soroll de municipis de la província de la Barcelona


Avís: El Laboratori Central d'Acústica no es fa responsable de la vigència de la legislació enllaçada des d'aquest web.
 

en catalàen españolin Englishauf deutsch